Robot

Volgens Wikipedia:

“ Een robot is een programmeerbare machine, die meerdere verschillende taken uit kan voeren. Hierin verschilt een robot van een numerieke machine, die geprogrammeerd is voor één taak. In de praktijk betekent het dat een robot voor verschillende toepassingen kan worden ingezet, waar een numerieke machine slechts een (deels variabele) taak kan uitvoeren. Een robot kan soms zelfs van grijper wisselen, om verschillende taken uit te kunnen voeren. De robotica is de tak van de wetenschap die zich met het ontwikkelen en bestuderen van robots bezighoudt.

Het woord robot werd voor het eerst gebruikt door de Tsjechische schrijver Karel Čapek in zijn toneelstuk R.U.R. (Rossum’s Universele Robots) (1920), en is afgeleid van het Tsjechische woord robota, dat ‘werk’ of ‘verplichte arbeid’ betekent In een ingezonden brief in Lidové Noviny (een Tsjechisch dagblad) in 1933 vertelt Karel Čapek dat het woord door zijn broer Josef is verzonnen.

Operatierobot

Robots in geneeskunde

In 1987 werden voor het eerst robots geïntroduceerd in de laparoscopische chirurgie, met name in de cholecystectomie. Laparoscopische chirurgie staat bekend als een minimaal invasieve techniek doordat de insnijdingen kleiner zijn dan bij de klassieke operaties, hetgeen het risico op infecties vermindert, de opnameduur verkort en de herstelperiode verkleind. Er zijn echter ook wat nadelen verbonden aan invasieve chirurgie. De chirurg opereert via een beeldscherm en moet in tegenovergestelde richting handelen – van het doel af dus -  om in het juiste gebied te komen. Andere nadelen aan laparoscopische chirurgie betreffen de beperkte bewegingsruimte, het verminderde tastgevoel en de verhoogde sensitiviteit van de handbewegingen. De eerste niet laparoscopische robot was de Puma 560 gebruikt door Kwoh en werd al gebruikt voor neurochirurgische biopsies met grotere precisie in 1985.

Terwijl robots ontwikkeld werden voor de medische industrie, begonnen onderzoekers van NASA te werken aan telechirurgie, een chirurgievorm dewelke virtual reality combineert met robots en geneeskunde. Samen met SRA ontwikkelden ze begin jaren 90  een telemanipulator handchirurgie.

Het Amerikaans leger kreeg ook interesse. Ze wilden immers door het gebruik van robots het aantal dodelijke oorlogsslachtoffers te verminderen. Hiervoor werd het MASH-systeem ontwikkeld. Doel: een systeem ontwikkelen waarmee een gewonde soldaat in een mobiele unit wordt geopereerd door een chirurg én een robot. Hoewel deze uitvinding oorspronkelijk bedoeld was om op afstand-uitgevoerde operaties te vergemakkelijken op het slagveld en andere afgelegen omgevingen, bleek het systeem ook nuttig te zijn voor minimaal invasieve on-site operaties. De patenten van dit vroege prototype werden verkocht aan Intuitive en de rest is geschiedenis.