NEUS – KEEL – OOR

Domeinen:

1. Hoofd- en hals oncologie

Heelkunde is een van de behandelingsmethoden voor kwaadaardigheden van het bovenste luchtweg- en spijsverteringsstelsel. Een chirurgische behandeling is mogelijk in een geïsoleerde setting maar kadert vaak in een gecombineerd behandelingsplan met radio- en/of chemotherapie. Vroeger vereisten conventionele procedures soms een complexe toegangsweg door het splitsen van de kaak- en/ of halsspieren. Minimaal invasieve transorale procedures daarentegen verbeteren op lange termijn de slik- en articulatiefuncties en bieden een kortere herstelperiode. De robot geassisteerde techniek combineert een niet-invasieve toegang met optimale zichtbaarheid zodat resecties minimaal mutilerend en toch volgens de richtlijnen van de oncologische heelkunde verricht kunnen worden.

 Met de robot worden vooral kleine tumoren van de orale caviteit, tongbasis, tonsil, epiglottis, larynx en sinus piriformis aangepakt.

 Voordelen van hoofd- en hals oncologie voor de patiënt:

 • De slikfunctie blijkt minder aangetast waardoor de afhankelijkheid van een permanente gastrostomie daalt.
 • Minder bloedverlies, minder risico op infecties en minder littekens.
 • Minder pijn, sneller herstel en dus kortere verblijfsduur in het ziekenhuis.

2. Transorale robotchirurgie (= TORS) voor goedaardige hoofdhalspathologie

Goedaardige tumoren achterin de keel (parapharyngeale tumoren) waren vroeger moeilijk bereikbaar. Dankzij de vooruitgang in robotchirurgie komen deze zwellingen eveneens in aanmerking voor heelkunde. Zo kan de chirurg een tongbasisvergroting bij obstructief slaapapneusyndroom  ( OSAS) of linguale tonsillitis op een efficiënte manier reduceren met behulp van de robot.

Voordelen TORS voor patiënt:

 • Minimaal invasieve chirurgie
 • Veilig
 • Vergelijkbare of betere outcome
 • Minder weefselschade, beter behoud functie, betere QOL
 • Sneller herstel, kortere hospitalisatie
 • Minder  risico op infecties
 • Minder pijn
 • Beter cosmetisch resultaat
 • Vergelijkbare kost/efficiëntie

 Voordelen van TORS voor de chirurg:

 • Betere beweeglijkheid instrumenten
 • Beter endoscopisch zicht, vergroting, camera verstelbaar en 3D zicht
 • Geen tremor

3. Schedelbasischirurgie

Ook de weke delen naast de farynx en onder de schedelbasis zijn traditioneel lastige regio’s om langs de hals te bereiken. Dankzij een 3D-zicht van 30 graden kan de chirurg deze parafaryngeale tumoren op een veilige manier inwendig verwijderen.

 Voordelen van de robotchirurgie voor de patiënt:

 • Minder bloedverlies, minder risico op infecties en minder littekens.
 • Minder pijn, sneller herstel en dus kortere verblijfsduur in het ziekenhuis.